Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Fyzikální medicína > Elektroléčba

Elektroléčba

Elektroléčba je část fyzikální léčby, při které je využíván léčebný účinek různých forem elektrické energie. Elektroterapie a elektrodiagnostika prodělaly bouřlivý vývoj a v současné době je tento rozvoj dále urychlován.
V naší ordinaci využíváme následující přístroje pro elektroléčbu, které jsou plně digitální:

 • přístroje pro nízko a středně frekvenční elektroterapii,
 • proudy dle Kötze,
 • bipolární středně frekvenční proudy,
 • čtyřpolový interferenční proud, napojený na vakuovou jednotku,
 • proudy TENS,
 • Träbertovy pravoúhlé proudy,
 • pulsní proudy,
 • diadynamické proudy,
 • galvanické proudy,
 • Burst Tens proudy,
 • funkční elektrickou stimulaci, Rebox.

K metodám elektroanalgezie – využíváme v léčbě bolesti:

 • Diadynamické a interferenční proudy,
 • pravoúhlé Trabertovy proudy a metodu TENS – transkutánní elektroneurostimulaci.

Diadynamické proudy, spojují účinky galvanického a faradického nebo jiného impulzního proudu, způsobují především hyperemii – zvýšené prokrvení a analgezii – účinek proti bolesti. Interferenční proudy jsou založeny na principu interference dvou středně frekvenčních proudů, v místě křížení proudů obou okruhů dochází ke klasické interferenci. Jejich výhodou je, že lehce překonávají kožní odpor, působí v hloubce, nezpůsobují podráždění kůže. Vhodným uložením elektrod dosáhneme efekt nízké frekvence v hloubce nemocné tkáně. Působí přímo na svaly, nervy a ovlivňují látkovou výměnu buněk. Zlepšují trofiku a způsobují vazodilataci. Užívají se zejména u chronických procesů, kdežto diadynamické proudy u akutních stavů.

elektrolecba.JPGDobrých léčebných výsledků dosahujeme využíváním kladných vlastností pravoúhlých Träbertových proudů, zejména u stavů po úrazech a v ortopedických a revmatologických indikacích. Terapeutické účinky jednotlivých elektrických proudů jsou analgetické, tj. působí proti bolesti, mají protizánětlivé působení, mohou způsobovat zvýšenou svalovou kontrakci svalů, zvýšenou lokální a periferní cirkulaci a tím zlepšují oběh.

Dále způsobují snížení lokálních zánětů, mají efekt svalové pumpy, vasokonstrikce, vasodilatace, čímž zvyšují lymfatickou drenáž. Využívají se pro svalové posilování, mají trofické účinky, zvyšují propustnost membrán a tím dochází ke snížení lokálních zánětů a k aktivaci normalizace výživy tkání. Jejich působením se zvýšeně tvoří endorfiny. Blokují bolestivé signály v receptorech, stimulují lokální oběh a eliminují tím toxické a zánětlivé látky z těla.

Metoda TENS

Transkutánní elektrostimulace – využívá poznatku, že vedení bolestivých vzruchů a vnímání bolesti možno zmírnit až potlačit drážděním nervů na různých úrovních nervového systému. Ovlivňují nejen bolesti aktivací dostředivé nervové dráhy a vlivem na mozkové endorfiny, ale uvolňují i hypertony a svalová ztuhnutí, což je cenné zvláště při léčbě chorob pohybového ústrojí. Využití mají v léčbě bolestivých stavů, zejména kauzalgií, což jsou fantomové bolesti, dále pak u talamické bolesti, běžné bolesti páteře, bolesti hlavy, poúrazové bolesti pohybového ústrojí.

Impulzoterapie

Je ta část elektroléčby, která využívá léčebný účinek přesně tvarovaných proudových impulzů. Variabilita tvaru impulzu se týká především celkového trvání, strmosti nástupu a tvaru sestupné části proudu. Využíváme těchto proudů ke dráždění svalů a nervů, hovoříme o tzv. elektrogymnastice. Tyto proudy mají účinek analgetický – proti bolesti a hyperemizující – zvyšují prokrvení tkání. Účinek těchto proudů využíváme ve formě diadynamických a interferenčních proudů. Některé se využívají i v elektrodiagnostice.

REBOX

rebox.jpgVe svém terapeutickém působení využívá METODU – TCLA (Transkutánní korekce lokální acidózy). Mnoho akutních poranění a chronických potíží je doprovázeno lokální acidózou v živé tkáni. Následkem toho jsou bolesti, otoky a myokontrakce. Metoda TCLA umožňuje odstranit všechny tyto potíže. Elektroterapeutický přístroj Rebox-Physio je konstruován pro léčbu a diagnostiku bolesti a imobility. 

V přístroji jsou generovány elektrické obdélníkové impulzy o frekvenci 2-4 kHz. Reboxové proudy jsou transkutánně přivedeny do léčené oblasti dotykem léčebné elektrody. Druhá válcová elektroda je ve styku s extracelulárními tekutinami. Během několika sekund dojde ke korekci lokální acidózy v léčené oblasti (analgetický efekt), zvýší se mikrocirkulace krve a lymfy a je pozorovatelný myorelaxační efekt. Tyto tři fyziologické efekty jsou pozorovatelné již po několika minutách od aplikace reboxových proudů.

rebox 2.JPGDoba aplikace je řízena v závislosti na osmotických a onkotických poměrech ve tkáni. Zpravidla trvá 3 až 5 sekund v jednom bodě aplikace. Reboxové proudy ovlivní tkáň v oblasti o poloměru asi 1,5 cm od bodu dotyku.
Sledování střední hodnoty reboxového proudu v závislosti na čase má diagnostickou hodnotu a umožňuje monitorovat a řídit léčebný proces. Rebox je vysoce efektivní v porovnání s klasickými elektroterapeutickými metodami, proto je hojně využíván v centrech pro léčbu bolesti. Metoda reboxové terapie byla patentována v mnoha státech včetně USA nebo Japonska. Přístroj je používán po celé Evropě, v Asii i Austrálii. Jen v České republice je denně léčeno okolo 4 000 pacientů.

Magnetoterapie

magnetoterapie.jpgVyužívá pulzního magnetického pole, které má výraznější biologické účinky než magnetická pole statická a střídavá. Využívá se tak nejen aktivace n. vagus, ale i aktivace sympatiku, což u statického a střídavého magnetického pole není. Má výrazný léčebný efekt u subakutních a chronických onemocnění. Účinky magnetického pole: magnetické pole způsobuje vasodilataci, má analgetické působení, protizánětlivý účinek, dále způsobuje myorelaxaci - uvolnění svalových kontraktur, má spasmolytický účinek na hladké svalstvo, způsobuje zrychlení hojení, má protiedémové působení. Využití u poúrazových a bolestivých svalů, při degenerativních procesech páteře a kloubů – spondylose, osteoartrose, osteoporose.

Objednávejte se v čase
po, út, čt
8-15 hod.
st, pá
8-12 hod.
Na telefonním čísle
377 52 32 77