Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Hluboký stabilizační systém

Hluboký stabilizační systém

Dynamická neuromuskulární stabilizace dle Koláře

kolar.jpgDynamická neuromuskulární stabilizace (DNS) je koncept využívaný ve fyzioterapii k diagnostice a terapii pohybových funkcí. Tento koncept vypracoval Prof. Pavel Kolář na základě principů vývoje centrální nervové soustavy v průběhu prvního roku života dítěte. Jedním ze základů této koncepce je skutečnost, že lidská postura je určena anatomickými předpoklady a funkcí, která zpětně ovlivňuje anatomické struktury – tzn. - funkce tvoří orgán“.

Velmi důležité pro samotné pochopení principu Dynamické neuromuskulární stabilizace je vysvětlení pojmu „postura“. Posturou je bráno aktivní držení pohybových segmentů těla proti působení zevních sil. Postura je často používána pouze ve smyslu stoje na dvou končetinách nebo sedu, ale tento pojem je výrazně širší a je součástí jakékoli polohy a každého pohybu. Jedná se automatické řízení polohy těla.Je zde vhodné citovat Magnuse, který řekl, že „Postura doprovází náš pohyb jako stín“ (Each movement begins and ends with a posture. Posture follows movement like a shadow...)

Princip DNS

Většina dosud používaných posilovacích technik vychází hlavně z anatomického předpokladu, že každý sval má svůj začátek a konec. Principem posilování je pak kontrakce svalu ve směru od začátku svalu k jeho konci. Tento princip je využit i při sestrojování velké většiny posilovacích strojů, které běžně v posilovnách nacházíme. V rehabilitaci byl v tomto smyslu sepsán „Svalový test“, na základě kterého se dříve vyšetřila svalová síla a podle výsledku testu se sval posiloval. Bylo však již mnohokrát vědecky dokázáno, že není možné brát v úvahu pouze začátek a konec svalu, ale je důležité vycházet i z jeho začlenění do biomechanických řetězců. Takto musíme uvažovat, i když chceme svaly posílit. Dobrým příkladem je posilování prsních svalů – při posilování těchto svalů nikdy nedochází pouze k samotnému zapojení prsních svalů, ale vždy se aktivují i svaly zádové, břišní svaly, bránice, pánevní dno atd. Toto řetězení je automatické a jen málo lidí ho ovládá volním způsobem.

Často se také u lidí vyšetřených pomocí prostých svalových testů prokáže, že je např. v prsních svalech vysoká síla, ale už se neprokáže, že celkové zapojení prsního svalu do stabilizační funkce je nedostatečné a sval v této funkci výrazně selhává. Toto nefunkční stereotypní přetěžování svalu či svalové skupiny je jednou z významných příčin hybných poruch, které přecházejí v bolestivé syndromy pohybového aparátu. Základní ochranou měkkých tkání a skeletu před chronickým přetěžováním je zajištění pohybu v centrovaném postavení kloubu. Důležitá je rovnováha mezi svaly v celém biomechanickém řetězci.

Terapie dle DNS

Jedním z hlavních cílů terapie dle DNS je ovlivnit volní kontrolu automatické posturální funkce svalů, která je pro člověka velmi obtížná, avšak pro správné fungování pohybového aparátu zásadní. Poté, co se podaří tuto souhru stabilizačních svalů obnovit, se ji snažíme zařadit do běžných denních a sportovních činností.

V terapii jsou využívány základní obecné principy, které vycházejí z programů zrajících v průběhu
posturálního vývoje člověka a jeho centrální nervové soustavy v průběhu prvního roku života. Cvičení vždy začíná ovlivněním a začleněním trupové stabilizace, neboli tak často zmiňovaného pojmu hlubokého stabilizačního systému páteře (dále HSSP). Správná aktivace HSSP je základním předpokladem pro kvalitní funkci končetin. Již mnohokrát bylo prokázáno, že aktivace bránice, pánevního dna, břišních a zádových svalů (tedy HSSP) předchází a je zásadní pro pohybovou aktivitu horních a dolních končetin. Hrudní koš, břicho, pletencové oblasti a samozřejmě páteř tvoří pevný rám, který je podmínkou pro všechny pohybové činnosti. Pokud není trupová stabilizace optimálně zapojována, není vytvořena kvalitní opora pro provedení pohybů v končetinách, dochází k přetěžování páteře a kloubů a je jen otázkou času, kdy dojde ke vzniku obtíží funkčních a později i strukturálních (osteofyty, artrotické změny, výhřezy plotének a jiné).

Při samotném cvičení je velmi důležité uvědomit si, že zpevnění jednoho segmentu není nikdy vázáno pouze na svaly příslušného úseku, ale že vždy dochází ke globální svalové souhře. Každý pohyb v jednotlivém segmentu se promítá do úponově provázaných oblastí a tím do celého těla. Cílem terapie je dosáhnout rovnoměrného optimálního svalového zapojení, tak aby bylo celkové zatížení kloubů minimální.

Pro které diagnózy se metoda DNS nejčastěji užívá:

  • Vadné držení těla
  • Plochonoží
  • Idiopatická skolióza
  • Bolesti zad, bolesti krční páteře - princip svalového zřetězení funkčních poruch hybné soustavy jako celku
  • Zhoršená koordinace pohybů

Úponové bolesti v oblasti kloubů – tenisový/oštěpařský loket, bolesti v oblasti ramenního kloubu, bolesti u lopatek, skokanské koleno, iliotibiální (ITB) syndrom, bolesti v oblasti kyčelních kloubů a další
Prevence úrazů

HLUBOKÝ STABILIZAČNÍ SYSTÉM BEDERNÍ PÁTEŘE - základ DNS

Pro stabilizaci bederní páteře jsou rozhodující hluboko uložené trupové svaly – šikmé břišní svaly, svaly pánevního dna, bránice a krátké svaly páteře-mm. multifidi. Tyto svaly obklopují břišní dutinu. Břišní dutina je chráněna bránicí shora, pánevním dnech zdola, šikmé břišní svaly zpevňují její stěnu zepředu.

Pro uvedené svaly se používá název hluboký stabilizační systém páteře (dále jen HSSP). Svaly fungují společně ve vzájemné souhře a dysfunkce jediného z těchto svalů znamená vždy dysfunkci celého tohoto systému. Při nádechu se svalové snopce bránice kontrahují (koncentricky) a stahují šlašitý střed dolů do dutiny břišní.
Bránice a pánevní dno tak tvoří proti sobě dva jakési písty, které působí proti sobě shora a zdola, čímž roztlačují obsah břišní dutiny – vpřed, do stran a nazad k páteři. Zde se uplatňuje funkce přímého a šikmého břišního svalu,které zmírňují pohyb břišní dutiny vpřed a do stran, proto se při nádechu zvětšuje obvod pasu.

Léčebný program Redcord Medical (dříve TerapiMaster - Neurac)

redcord.JPGNeurac je nová léčebná metoda pro akutní a chronické bolesti pohybové soustavy, pro odstranění muskuloskeletální bolesti. Vychází ze S-E-T konceptu, země původu: Norsko. Cílem metody je obnovit normální funkci pohybového ústrojí pomocí sensomotorické stimulace a správného provádění cviků.

BOSU (both sides up = cvičení na obou stranách) - jedná se o cvičení, které posiluje hluboký stabilizační systém, tím je vhodný jako prevence a terapie bolestí páteře. Zároveň při cvičení se zpevňují svaly, vazy a celkově cvičení na bosu zlepšuje fyzickou kondici pozitivním působením na kardiovaskulární systém. Zlepšuje rovnováhu a koordinaci pohybu, stabilitu, pomáhá odstraňovat negativní důsledky hypermobility na pohybový aparát. Cvičené zpevňuje svaly celého těla, zlepšuje posturální stabilizaci.FLEXIBAR je speciální tyč, která se za pomocí fixace trupového svalstva, pánve, páteře, horních končetin rozkmitá a tím posiluje hluboký stabilizační systém a působí jako prevence a terapie bolestí celé páteře a ramenních kloubů.Zpevnění celého těla je nezbytné pro rozkmitání tyče, takže současně působí povšechně na všechny svaly v těle. Je to metoda šetrná ke kardiovaskulárnímu systému, vhodná tedy i pro osoby s nadváhou. Současně se při cvičení nenásilnou formou zlepšuje rovnováha a koordinace.

Objednávejte se v čase
po, út, čt
8-15 hod.
st, pá
8-12 hod.
Na telefonním čísle
377 52 32 77