Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Obstřiky FRM

Obstřiky FRM

Organismus má snahu udržovat svou homeostázu - stálost vnitřního prostředí, zajišťující život, a zvládnout zátěž působenou rušivými faktory včetně civilizačních vlivů. I přes tuto snahu často dochází k dekompenzaci regulačních pochodů a lékaři musí poskytnout pomoc organismu s cílem zvládnout funkční a organické poruchy. V tomto zaujímají významné místo léčebné obstřiky, jejich účinek přináší odlehčení regulačním pochodům zejména v terapii chronicky poškozené funkce pohybového ústrojí s hlavním symptomem bolesti.

Jedním z důležitých prvků léčebného zásahu do bolestivého místa v místě kůže, podkoží, svalu či vazivových struktur je efekt vpichu jehly, což vedlo v moderní medicíně k zavedení techniky tzv. suché jehly – Travell. Analgetický efekt byl prokázán při aplikaci na bolestivé body i naším profesorem Lewitem. Současná aplikace lokálních anestetik efekt vpichu jehly umocňuje. Lokální anestetikum má především účinek analgetický, tlumící místní bolestivost. Lokální anestetikum je v interakci se systémem transportu natria, dále konkuruje iontům kalcia a řídí ionokinezi, a tím dochází ke zvýšení prahu pro bolest, což má za následek terapeutický efekt dlouhodobější, nikoli jen v době účinku anestetika. K tomuto jevu dojde tehdy, pokud lokální anestetikum zasáhne strukturu, která bolestivé dráždění vyvolala.

Fyziologická regulativní medicína využívá jednak metody jehly, viz výše zmíněné, jednak současnou aplikaci kolagenu, cytokinů, hormonů, interleukinu, beta – endorfinu ve velmi malých dávkách a tím ovlivňují metabolické pochody v cílových tkáních.

Tento přístup vychází z poznatku, že právě tyto nízké koncentrace účinných látek jsou identické s koncentracemi fyziologickými.Vyvolají léčebný efekt, aniž by byly provázeny nežádoucími účinky. Poměr přínosu a rizika léčby se tedy výrazně posouvá ve prospěch léčivého přípravku. Používáme preparáty Guna MD, které mají přírodní původ - základem je kolagen obohacený o další prvky, které jsou tělu vlastní.

Léčba bolesti nesteroidními antirevmatiky nebo opioidy často vyvolává nežádoucí účinky. U nesteroidní antirevmatik se jedná především o záněty sliznice trávicího ústrojí, především žaludku, při léčbě opioidy bývá častá zácpa, fyzická i psychická závislost, hepatotoxicita, u coxibů někdy nežádoucí účinky v oblasti kardiovaskulárního ústrojí, analgeticky působící paracetamol není vhodný pro pacienty trpící ledvinným onemocněním. Své opodstatnění má fyziologická regulační medicína i v kombinaci s těmito výše zmíněnými léky. V této kombinaci dochází ke snížení dávek těchto léků a tím ke snížení jejich nežádoucích účinků a zlepšení kondice nemocných. Léčba přípravky fyziologické regulační medicíny rozšiřuje tedy možnosti efektivní léčby buď v monoterapii - samostatně, či v kombinaci s jinými léčivy, u kterých se může snížit dávkování a tím zmírnit nežádoucí účinky.

Hlavním přínosem léčby je výborná snášenlivost a vymizení lokální bolesti,vysoká účinnost bez alergických reakcí. Aplikace se provádí formou nitrokožních injekcí do spoušťových bolestivých bodů zpravidla 2x týdně, poté 1x týdně do zmírnění či vymizení bolesti v dané lokalizaci.

Často bývá výborný efekt u akutních bolestí již po první aplikaci, která je v těchto případech pro terapeutický efekt plně postačující. Guna MD je bezpečná i v těhotenství. Tato léčba není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.