Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Léčba bolesti

Léčba bolesti

Bolest je definována WHO (mezinárodní zdravotnická organizace) jako nepříjemná senzorická a emocionální zkušenost, spojená s akutním či potenciálním poškození tkání. Bolest je vždy subjektivní.

Bolest se rozlišuje na

  1. Bolest akutní - která je smysluplná, plní svoji základní funkci - upozorňuje na možné poškození organismu.
  2. Bolest chronickou - která tuto svoji funkci zcela ztrácí. Naopak svou dlouhodobou přítomností a intenzitou se stává hlavním zdrojem utrpení člověka. Pacient s chronickou bolestí se dostává do bludného kruhu, jehož výsledkem je snížení kvality jeho života. Chronické bolestivé onemocnění vede ke snížení pracovní schopnosti, následně k ekonomickým potížím, sociální izolaci, depresi.

Bolest je součástí stresu. Stres vytváří bludný kruh, u kterého se uplatní další psychologické aspekty, zejména nespavost, beznaděj, strach, úzkost. Proto bolest, především dlouhotrvající, často vyvolává i depresi. Tím si také vysvětlujeme, proč mnohá antidepresiva působí analgeticky. Stres vyvolává reakce ve všech řídících systémech organismu - v imunologickém, endokrinním, nervovém s jeho nástavbou - psychikou. Stresem vyvolané reakce způsobují vznik různých onemocnění, zejména deprese, epilepsie, schizofrenie, Alzheimerovy choroby, psychosy. Při stresu se mění jak biochemické parametry, tak elektrická aktivita buněk.

  • Akutní bolest je vyvolána identifikovatelnými podněty. Je krátkodobá a přestává, jestliže je zhojeno poranění tkáně, které ji způsobilo. Většinou se neopakuje.
  • Chronická bolest trvá déle než 3-6 měsíců. Příčiny, které ji způsobují, nejsou vždy známé. Intenzita bolesti je vždy vyšší než odpovídá intenzitě podnětu, který ji vyvolává. Způsobuje velké utrpení a je provázena někdy až psychotickými projevy. Závažně ovlivňuje kvalitu života nasedající depresí a strachem.

Chronickou bolest dělíme na
a) Chronickou nádorovou bolest - terapie spočívá v odstranění nádorových buněk a v přerušení bolestivých drah. Tím se odstraní bolest a z ní vznikající stres.
b) Chronickou nenádorovou bolest - hlavním cílem léčení je odstranění bolesti a stresu, to umožní návrat k normálnímu životu.

Léčba bolesti se odvíjí od příčiny bolesti. U akutních bolestí se snažíme odstranit příčinu bolesti, u chronických bolestí se ovlivňuje celkový stav organismu, působí se proti stresu odstraňováním jednotlivých příčin bolesti.
Cíle léčby bolesti odstranění nebo zmírnění bolesti při tělesném klidu a při pohybu zajištění bezbolestného spánku konečným cílem je odstranění nebo výrazné zmírnění bolesti a dosažení co nejlepší kvality života nemocných.

Jak léčit bolest?

Ke zmírnění bolesti využíváme jednak farmakoterapii, tedy léky proti bolesti, jednak i nejrůznější nefarmakologické postupy. V mnoha případech je příčinou bolesti nadměrné svalové napětí. Stres vyvolávaný chronickou bolestí vede často ke zvýšenému napětí svalstva, tím poškozuje prokrvování tkání, čímž dráždí nervy, které vedou bolest. Vzniklá bolest způsobí další napětí a novou bolest – vzniká klasický bludný kruh. Jelikož při bolesti dochází ke změnám ve svalech, vazech, podkoží, používáme metodiky z fyzioterapie a léčebné rehabilitace, které uvolňují stažené svaly,vazy, podkoží, zlepší prokrvení tkání a bolest tak zmírní - zde léčíme od periferie k centru.

Brüggerův koncept, funkční poruchy

Neméně důležitou, často nevyhnutelnou možností jsou léky proti bolesti – analgetika, které se uplatňují v léčbě bolesti obráceně, působí od centra k periferii. Při léčbě bolesti je nejdůležitější diagnostika příčiny bolesti, abychom odstraněním akutní bolesti neodstranili dobře míněný varovný signál, které vysílá tělo v případě akutního ohrožení.

Objednávejte se v čase
po, út, čt
8-15 hod.
st, pá
8-12 hod.
Na telefonním čísle
377 52 32 77