Česky English
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Vzdělání

Vzdělání

MUDr. Irena Kresová - promoce, atestace, odborné kurzy

 • Kurz - I malá změna v komunikaci s pacientem zvýší míru jeho spolupráce - Praha - prosinec 2018
 • Konference Tělovýchovné lékařství 2018 - Mariánské Lázně- listopad 2018
 • DNS kongres s mezinárodní účastí - Medicína pohybového systému ve sportu, Praha- září 2018
 • Základy práce s psychotickým pacientem, Praha, 3. lékařská fakulta Univerzita Karlova - duben 2018
 • V. Neurologie pro praxi, Plzeň - leden 2018
 • XI. Brandýské sympózium-Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí -2017
 • Konference Tělovýchovné lékařství- Ostrava- 2017
 • Komprehenzivní rehabilitace horní končetiny- ZČU Plzeň -2017
 • IV. konference Neurologie pro praxi - Plzeň - 2017
 • Rehabilitace a resocializace nemocných s iktem - Plzeň - 2017
 • Vyšetření při podezření na nervosvalové onemocnění - Plzeň- 2017
 • Komprehenzivní rehabilitace bolestí pohybového aparátu - Plzeň - 2016
 • Odhalení záhady klasifikace a léčby bolestí zad - Třemošnice - 2016
 • II. ročník kongresu Novinky ve farmakoterapii interních onemocnění - Praha - 2016
 • Inovační kurz Myoskeletální Medicíny - Ronov, okr. Chrudim - 2016
 • 16. ÚSTECKÁ REHABILITAČNÍ KONFERENCE, Ústí nad Labem - 2016
 • 14.Jandův myoskeletální den - Praha 2016
 • Kurz efektivní komunikace - Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha - 2016
 • III. konference Neurologie pro praxi - Plzeň - 2016
 • Platnost Diplomu ČLK komory do 10/2017
 • Konference Komprehensivní rehabilitace po amputacích - Plzeň ZČU- 2015
 • Vzdělávací akce: Aktuální témata laboratorní diagnostiky- Plzeň 2015
 • Kardiologický seminář - Plzeň 2015
 • Kurz kineziotaping - korekce - Plzeň- EduSpaCollege-2015
 • Kurz Kineziotaping II - Plzeň - EduSpaCollege- 2015
 • Konference s mezinárodní účastí Diagnostika a terapie nohy - Plzeň ZČU - 2015
 • II.Konference Neurologie pro praxi -2015
 • Neuromuskulární forum - Tábor, 2015
 • XII. konference ambulantních psychiatrů - Psychiatrie pro praxi - Olomouc - 2015
 • Valašsko-Lašské neurologické sympozium- Soláň - 2015
 • Inovační kurz Myoskeletální medicíny - Hradec Králové - 2015
 • Odborný kurz Dynamická neuromuskulární Stabilizace dle Koláře -část A, 2012, část B a C - 2013- Praha, FN Motol,Prof. PaeDr.Pavel Kolář, Ph.D.- 2015
 • 11. a 12.Setkání Algeziologů- Lázně Bělohrad - 2013, Kunětická Hora - 2014
 • Tejpování lymfatického systému a jizev - Plzeň ZČU - 2014
 • Neurologie pro praxi - 1. konference praktické neurologie Plzeň - 2014
 • Seminář: kardiovaskulární prevence - Plzeň 2013
 • Vzdělávací kurz: Problematika imunomodulační léčby a léčby osteoartrozy - Plzeň- 2013
 • Seminář Epilepsie v peri - a postmenopauze Plzeň - 2013
 • Vzdělávací akce - Dětská RS, možnosti neurorehabilitace u rozstroušené sklerosy - Plzeň -2013
 • Seminář: choroby žil - novinky ze světového flebologického kongresu UIP v Bostonu USA 2013
 • Symposium společnosti pro metabolická onemocnění skeletu - Bone Academy -Plzeň - 2013
 • Konference Komprehenzivní rehabilitace u dětské mozkové obrny - Plzeň ZČU - 2012
 • Krajský seminář: nové názory na léčbu bolestí hlavy. Plzeň 2012
 • Seminář: osteoporoza a antiresorbční léčba - Plzeň- 2012
 • 9.,10.,11.,13. Jandův myoskeletální den - Praha - 2011,2012,2013,2015
 • Seminář - Fylogeneze spánku - Plzeň- 2012
 • Seminář - Neuromodulace napříč obory - FN Motol - 2011
 • Seminář:Poruchy chování, úzkost a demence - Plzeň - 2011
 • Diagnostika a terapie kolenního kloubu- Plzeň ZČU - 2011
 • IX: Slapské symposium České revmatologické společnosti - 2011
 • Konference Stabilizační systém páteře a moderní přístup k bolestem zad -Praha -2011
 • Sympozium Fyziologická regulační medicína - Praha 2010
 • Česká a Slovenská konference myoskeletální medicíny - Nemocnice na Homolce, Praha 2010
 • Symposium - Jak se bránit prevalenci Hypertenze, diabetu a demence? Plzeň 2010
 • Chronická bolest a její léčení - Praha - 2010
 • Mezinárodní kongres ORL :Multidisciplinární diagnostika v otoneurologii a whiplash injury -Praha. 2010
 • Seminář:Srdeční selhání - Plzeň - 2010
 • Klasická relaxační masáž - Praha 2010
 • Vzdělávací kurz:Novinky v léčbě nespavosti - Praha - 2008, 2009
 • Seminář:Diabetická neuropatie - mezioborový problém - Praha 2008
 • Seminář:Cogito ergo sum - prevence cévní mozkové příhody, zdravotní důsledky demence- Praha 2008
 • Seminář:Léčba závislosti na tabáku - Plzeň 2008
 • Vzdělávací kurz:Dimenze F 2008- význam včasné diagnostiky a správné léčby u deprese a úzkostných poruch
 • Vzdělávací kurz: Neurologie, diabetologie a akutní stavy v ordinaci praktického lékaře - Plzeň 2008
 • Přijata do encyklopedie osobností Hübners Who is who - Personenencyklopädien AG, Švýcarsko -- Vydavatelství encyklopedií osobností 2005

Vzdělání

 • Bolesti zad - pohled neurologa, algeziologa a fyzioterapeuta - Plzeň- duben 2019
 • Není čas ztrácet čas - Kardiologický seminář FN Brno, duben 2019
 • VI. konference Neurologie pro praxi v Plzni - leden 2019 
 • Konference Tělovýchovné lékařství 2018,Mariánské Lázně- listopad 2018
 • DNS kongres s mezinárodní účastí - Medicína pohybového systému ve sportu, Praha- září 2018
 • Posturální terapie dle konceptu MUDr. Eugena Raševa, Ph.D.,- Horní Slavkov -2017
 • Atestace z fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace-Praha - 1993
 • Atestace z neurologie - Praha - 1986
 • Promoce na Lékařské fakultě University Karlovy v Plzni, obor všeobecné lékařství - 1983
 • Šestiměsíční odborná stáž u Doc. MUDr. Karla Lewita, DrSc. – železniční nemocnice Praha, Italská ul. - 1983
 • 6 týdenní odborná stáž ve fakultní nemocnici Oulu, Finsko -1982
 • Státní zkouška z ruského jazyka- Plzeň- 1976
 • Státní zkouška z anglického jazyka-Plzeň- 1976

Pracovníci - kurzy a certifikace

 • Kurz Neurac  1 - Ahama - Hradec Králové - březen 2019
 • Moderní operativa a fyzioterapie kolenního a ramenního kloubu, Klatovy, Fyzio P - listopad 2018
 • Reedukace kineziologie chůze za použití ortotiky konceptu Vasyli Medical - březen 2018 - Nýrsko
 • Komprehenzivní rehabilitace horní končetiny, ZČU Plzeň - listopad 2017
 • Rehabilitační léčba některých druhů ženské sterility metodou L.Mojžíšové -Plzeň- 2017
 • Akrální koaktivační terapie- Čelákovice- 2017
 • Komprehenzivní rehabilitace horní končetiny- ZČU Plzeň -2017
 • IV. konference Neurologie pro praxi - Plzeň - 2017
 • Komprehenzivní rehabilitace bolestí pohybového aparátu - Plzeň - 2016
 • III.konference Neurologie pro praxi - Plzeň - 2016
 • Konference Komprehensivní rehabilitace po amputacích - Plzeň ZČU- 2015
 • Evidence Based Practise v ergoterapii -2015
 • Moderní technologie u pacientů po poškození mozku -2015
 • Fyzioterapie u pacientek s dysfunkcí svalú pánevního dna - 2015
 • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence - Rehaspirng - 2015
 • Aplikace metody Roswithy Brunkow - 2015
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy - 2015
 • McKenzie - 2015
 • Fyzioterapie u chronických onemocnění dýchacích cest 2015
 • Komplexní terapie triggerpointu a globální reciproční svalová inhibice v praxi-2015
 • Komplexní terapie pletence ramenního - 2015
 • Fyzioterapeutické metody a přístupy v těhotenství a po porodu - 2015
 • Certifikovaný kurz MZČR:Aplikace metody Brunkow -2014
 • Kineziotaping ZČU - 2014
 • Aplikace metody Roswithy Brunkow - 2014
 • Tejpování lymfatického systému a jizev -ZČU-2014
 • 18. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví -2013
 • Rehabilitační léčba některých druhu funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové - ZČU -2013
 • Sensomotorická stimulace -ZČU -2013
 • Diagnostika a terapie funčních poruch hybné soustavy- ZČU - 2012
 • Propriofoot concept -2012
 • Bosu Core- 2012 
 • Bosu Rehab - 2012
 • Terapeutické vyuzití kinesiotapu -ZČU- 2012
 • Nové trendy v ucelené rehabilitaci - 2011
 • Certifikovaný kurz MZČR Vzdělání pracovníci:Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové - 2010.
 • Redcord Education Program-AHAMA Hradec Králové-2010