Česky English
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Vzdělání

Vzdělání

MUDr. Irena Kresová - promoce, atestace, odborné kurzy

  • Vztah funkce a struktury pohybové soustavy - Praha - Nemocnice Na Homolce - listopad 2019
  • 2. Májové spondylochirurgické symposium - Praha - květen 2019
  • Epilepsie 2019 - cesty klinického myšlení - Plzeň - duben 2019
  • Bolesti zad - pohled neurologa, algeziologa a fyzioterapeuta - Plzeň- duben 2019
  • Není čas ztrácet čas - Kardiologický seminář FN Brno, duben 2019
  • VI. konference Neurologie pro praxi v Plzni - leden 2019 
  • Kurz - I malá změna v komunikaci s pacientem zvýší míru jeho spolupráce - Praha - prosinec 2018
  • Konference Tělovýchovné lékařství 2018 - Mariánské Lázně- listopad 2018
  • DNS kongres s mezinárodní účastí - Medicína pohybového systému ve sportu, Praha- září 2018
  • Základy práce s psychotickým pacientem, Praha, 3. lékařská fakulta Univerzita Karlova - duben 2018
  • V. Neurologie pro praxi, Plzeň - leden 2018
  • XI. Brandýské sympózium-Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí -2017
  • Konference Tělovýchovné lékařství- Ostrava- 2017
  • Komprehenzivní rehabilitace horní končetiny- ZČU Plzeň -2017
  • Posturální terapie dle konceptu MUDr. Eugena Raševa, Ph.D.,- Horní Slavkov -2017
  • IV. konference Neurologie pro praxi - Plzeň - 2017
  • Rehabilitace a resocializace nemocných s iktem - Plzeň - 2017
  • Vyšetření při podezření na nervosvalové onemocnění - Plzeň- 2017
  • Komprehenzivní rehabilitace bolestí pohybového aparátu - Plzeň - 2016
  • Odhalení záhady klasifikace a léčby bolestí zad - Třemošnice - 2016
  • II. ročník kongresu Novinky ve farmakoterapii interních onemocnění - Praha - 2016
  • Inovační kurz Myoskeletální Medicíny - Ronov, okr. Chrudim - 2016
  • 16. ÚSTECKÁ REHABILITAČNÍ KONFERENCE, Ústí nad Labem - 2016
  • 14.Jandův myoskeletální den - Praha 2016
  • Kurz efektivní komunikace - Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha - 2016
  • III. konference Neurologie pro praxi - Plzeň - 2016
  • Platnost Diplomu ČLK komory do 10/2017
  • Konference Komprehensivní rehabilitace po amputacích - Plzeň ZČU- 2015
  • Vzdělávací akce: Aktuální témata laboratorní diagnostiky- Plzeň 2015
  • Kardiologický seminář - Plzeň 2015
  • Kurz kineziotaping - korekce - Plzeň- EduSpaCollege-2015
  • Kurz Kineziotaping II - Plzeň - EduSpaCollege- 2015
  • Konference s mezinárodní účastí Diagnostika a terapie nohy - Plzeň ZČU - 2015
  • II.Konference Neurologie pro praxi -2015
  • Neuromuskulární forum - Tábor, 2015
  • XII. konference ambulantních psychiatrů - Psychiatrie pro praxi - Olomouc - 2015
  • Valašsko-Lašské neurologické sympozium- Soláň - 2015
  • Inovační kurz Myoskeletální medicíny - Hradec Králové - 2015
  • Odborný kurz Dynamická neuromuskulární Stabilizace dle Koláře -část A, 2012, část B a C - 2013- Praha, FN Motol,Prof. PaeDr.Pavel Kolář, Ph.D.- 2015
  • 11. a 12.Setkání Algeziologů- Lázně Bělohrad - 2013, Kunětická Hora - 2014
  • Tejpování lymfatického systému a jizev - Plzeň ZČU - 2014
  • Neurologie pro praxi - 1. konference praktické neurologie Plzeň - 2014
  • Seminář: kardiovaskulární prevence - Plzeň 2013
  • Vzdělávací kurz: Problematika imunomodulační léčby a léčby osteoartrozy - Plzeň- 2013
  • Seminář Epilepsie v peri - a postmenopauze Plzeň - 2013
  • Vzdělávací akce - Dětská RS, možnosti neurorehabilitace u rozstroušené sklerosy - Plzeň -2013
  • Seminář: choroby žil - novinky ze světového flebologického kongresu UIP v Bostonu USA 2013
  • Symposium společnosti pro metabolická onemocnění skeletu - Bone Academy -Plzeň - 2013
  • Konference Komprehenzivní rehabilitace u dětské mozkové obrny - Plzeň ZČU - 2012
  • Krajský seminář: nové názory na léčbu bolestí hlavy. Plzeň 2012
  • Seminář: osteoporoza a antiresorbční léčba - Plzeň- 2012
  • 9.,10.,11.,13. Jandův myoskeletální den - Praha - 2011,2012,2013,2015
  • Seminář - Fylogeneze spánku - Plzeň- 2012
  • Seminář - Neuromodulace napříč obory - FN Motol - 2011
  • Seminář:Poruchy chování, úzkost a demence - Plzeň - 2011
  • Diagnostika a terapie kolenního kloubu- Plzeň ZČU - 2011
  • IX: Slapské symposium České revmatologické společnosti - 2011
  • Konference Stabilizační systém páteře a moderní přístup k bolestem zad -Praha -2011
  • Sympozium Fyziologická regulační medicína - Praha 2010
  • Česká a Slovenská konference myoskeletální medicíny - Nemocnice na Homolce, Praha 2010
  • Symposium - Jak se bránit prevalenci Hypertenze, diabetu a demence? Plzeň 2010
  • Chronická bolest a její léčení - Praha - 2010
  • Mezinárodní kongres ORL :Multidisciplinární diagnostika v otoneurologii a whiplash injury -Praha. 2010
  • Seminář:Srdeční selhání - Plzeň - 2010
  • Klasická relaxační masáž - Praha 2010
  • Vzdělávací kurz:Novinky v léčbě nespavosti - Praha - 2008, 2009
  • Seminář:Diabetická neuropatie - mezioborový problém - Praha 2008
  • Seminář:Cogito ergo sum - prevence cévní mozkové příhody, zdravotní důsledky demence- Praha 2008
  • Seminář:Léčba závislosti na tabáku - Plzeň 2008
  • Vzdělávací kurz:Dimenze F 2008- význam včasné diagnostiky a správné léčby u deprese a úzkostných poruch
  • Vzdělávací kurz: Neurologie, diabetologie a akutní stavy v ordinaci praktického lékaře - Plzeň 2008
  • Přijata do encyklopedie osobností Hübners Who is who - Personenencyklopädien AG, Švýcarsko -- Vydavatelství encyklopedií osobností 2005
  • Atestace z fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace-Praha - 1993
  • Kurz myoskeletální medicíny, Prof. MUDr k. Lewit, Třeboň - 1988
  • Kurz Akupunktura - MUDr Evžen Růžička, Olomouc - 1987
  • Atestace z neurologie - Praha - 1986
  • Promoce na Lékařské fakultě University Karlovy v Plzni, obor všeobecné lékařství - 1983
  • Šestiměsíční odborná stáž u Doc. MUDr. Karla Lewita, DrSc. – železniční nemocnice Praha, Italská ul. - 1983
  • 6 týdenní odborná stáž ve fakultní nemocnici Oulu, Finsko -1982
  • Státní zkouška z ruského jazyka- Plzeň- 1976
  • Státní zkouška z anglického jazyka-Plzeň- 1976

Pracovníci - kurzy a certifikace

 • Kurz fasciálních technik - Praha - listopad 2019
 • Komplexní fyzioterapie dětí - Praha - listopad 2019
 • Kurz Neurac  1 - Ahama - Hradec Králové - březen 2019
 • Moderní operativa a fyzioterapie kolenního a ramenního kloubu, Klatovy, Fyzio P - listopad 2018
 • Reedukace kineziologie chůze za použití ortotiky konceptu Vasyli Medical - březen 2018 - Nýrsko
 • Komprehenzivní rehabilitace horní končetiny, ZČU Plzeň - listopad 2017
 • Rehabilitační léčba některých druhů ženské sterility metodou L.Mojžíšové -Plzeň- 2017
 • Akrální koaktivační terapie- Čelákovice- 2017
 • Komprehenzivní rehabilitace horní končetiny- ZČU Plzeň -2017
 • IV. konference Neurologie pro praxi - Plzeň - 2017
 • Komprehenzivní rehabilitace bolestí pohybového aparátu - Plzeň - 2016
 • III.konference Neurologie pro praxi - Plzeň - 2016
 • Konference Komprehensivní rehabilitace po amputacích - Plzeň ZČU- 2015
 • Evidence Based Practise v ergoterapii -2015
 • Moderní technologie u pacientů po poškození mozku -2015
 • Fyzioterapie u pacientek s dysfunkcí svalú pánevního dna - 2015
 • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence - Rehaspirng - 2015
 • Aplikace metody Roswithy Brunkow - 2015
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy - 2015
 • McKenzie - 2015
 • Fyzioterapie u chronických onemocnění dýchacích cest 2015
 • Komplexní terapie triggerpointu a globální reciproční svalová inhibice v praxi-2015
 • Komplexní terapie pletence ramenního - 2015
 • Fyzioterapeutické metody a přístupy v těhotenství a po porodu - 2015
 • Certifikovaný kurz MZČR:Aplikace metody Brunkow -2014
 • Kineziotaping ZČU - 2014
 • Aplikace metody Roswithy Brunkow - 2014
 • Tejpování lymfatického systému a jizev -ZČU-2014
 • 18. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví -2013
 • Rehabilitační léčba některých druhu funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové - ZČU -2013
 • Sensomotorická stimulace -ZČU -2013
 • Diagnostika a terapie funčních poruch hybné soustavy- ZČU - 2012
 • Propriofoot concept -2012
 • Bosu Core- 2012 
 • Bosu Rehab - 2012
 • Terapeutické vyuzití kinesiotapu -ZČU- 2012
 • Nové trendy v ucelené rehabilitaci - 2011
 • Certifikovaný kurz MZČR Vzdělání pracovníci:Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové - 2010.
 • Redcord Education Program-AHAMA Hradec Králové-2010